Alegeri în structurile de conducere ale FRR

ALEGERI FRR

Miercuri 8 februarie 2017 ora 10.30 în Sala de Conferințe a Comitetului Olimpic Sportiv Român va avea loc Adunarea Generală de Alegeri în cadrul Federației Române de Rugby. După stabilirea membrilor ce vor compune comisia de validare și cei ce vor întocmi procesul verbal al ședinței, pe ordinea de zi mai figurează o serie de punte precum; prezentarea și aprobarea raportului Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, prezentarea bilanțului contabil pe anul 2016 și aprobarea prin vot al acestuia, prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli, fiind supusă spre aprobare mandatarea lui Florinel Matei, în calitate de secretar general să reprezinte interesele Federației Române de Rugby în relația cu toate forurilor sau instanțele cu care FRR conlucrează.

 

Alin Boțioc